CAR@SECTION

‚l‚‚‰‚Ž@‚d‚˜‚‚‚’‚”@‚u‚…‚ˆ‚‰‚ƒ‚Œ‚…

‚n‚e‚e‚h‚b‚d@•@‚u‚d‚g‚h‚b‚k‚d@‚o‚k‚`‚b‚d

‚aox Type

‚ausiness ‚sype

4 Wheel Drive

Operation Car

Bus

Concrete Mixer

Truck

Danp

‚n‚•‚’@‚ƒ‚‚‚‚‚Ž‚™@‚‚ƒ‚ƒ‚…‚‚”‚“@‚‚Ž@‚‚’‚„‚…‚’@‚”‚ˆ‚‚Ž@‚‚Ž‚…@‚‚†@‚”‚ˆ‚…‚D
‚a‚…‚ƒ‚‚•‚“‚…@‚…‚˜‚‚‚’‚”@‚„‚‚…‚“@‚‰‚‚‚‚’‚”C‚‡‚‰‚–‚…@‚‚…@‚ƒ‚‚‚‚•‚Ž‚‰‚ƒ‚‚”‚‰‚‚Ž@‚ƒ‚‚’‚…‚Œ‚…‚“‚“‚Œ‚™D
‚h@‚—‚‚‰‚”DII

‚a‚‚ƒ‚‹@‚”‚@‚s‚n‚o